หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แจ้งปิดเรียน On-Site ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2564
โดย : admin
อ่าน : 173
ศุกร์ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) ขอปิดการจัดการเรียนการสอนแบบonsite (มาเรียนที่โรงเรียน) ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์เสี่ยงสูง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนโดยทำใบงานแบบฝึกหัด (on hand) และรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในบางชั้นเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับใบงานแบบฝึกหัดของทุกสัปดาห์ตามที่โรงเรียนกำหนด (วันจันทร์)